BEZPIECZNY DROPS

Program jest jednorazowym spotkaniem z dziećmi na terenie placówki. Ma on na celu kształcenie umiejętności postępowania i zachowania się w stosunku do własnego i obcego psa. Dzieci uczą się rozpoznawać mowę ciała psa i zachowywać się adekwatnie do sytuacji. Tematyka zajęć obejmuje również zagadnienia związane z higieną i opieką nad psem.

Grupa: grupa przedszkolna lub klasa szkolna

Czas trwania:

  • szkoła 2 x 45 minut w jednej sesji
  • przedszkole 2 x 30 minut w jednej sesji

Cena: szkoły 250zł / przedszkola 200zł