CICHY DROPS (dzieci z wadami słuchu)

Program przeznaczony do pracy z dziećmi z wadami słuchu. Wykorzystuje on elementy dogoterapii.

Celem programu jest stymulacja aktywności werbalnej, usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych, stymulacja układu taktylnego i zastosowanie sytemu komunikacji wspomagającej - rozwijanie informacji wizualnej.

  • Grupa: grupa przedszkolna / klasa szkolna
  • Czas trwania: 4 zajęcia po 45 minut
  • Działalność długoterminowa: do uzgodnienia
  • Cena: 30zł od dziecka