ELASTYCZNY DROPS

Jest to system pracy indywidualnej lub grupowej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości jednostki i grupy. Istnieje możliwość pracy indywidualnej z dzieckiem, w grupach 2-4 osobowych, lub innych zaproponowanych przez placówkę.

Program pracy tworzony jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb jednostki, grupy lub placówki. Współpracujemy z terapeutą, psychologiem, logopedą w celu integracji działań.

  • Grupa: do uzgodnienia
  • Czas trwania: do uzgodnienia
  • Działalność długoterminowa: do uzgodnienia
  • Cena: do uzgodnienia