WESOŁY DROPS (klasy I-III)

Na zajęciach dzieci mają możliwość nabyć podstawę wiedzy z zakresu kynologii (poznanie popularnych ras psów, podstaw szkolenia, porozumiewania się z psami).

Dużą uwagę zwracamy na aktywizację ruchową dzieci oraz działalność plastyczną, która daje możliwość przelania wrażeń na papier. Zapewniamy materiały plastyczne.

  • Grupa: klasa szkolna
  • Czas trwania: 4 zajęcia (2 razy po 2 x 45 minut)
  • Cena: 30zł od dziecka