Dystrybucja karmy Bento Kronen

Szkolenie w kierunku posłuszeństwa

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla psów, które skończyły 6 miesiąc życia. Kursy te mają na celu polepszenie komunikacji właściciel – pies i sprawić by codzienne życie i spacery z psem stały się przyjemnością. W zależności od umiejętności psa można wybrać sobie dowolny stopień szkolenia.


Szkolenie podstawowe
W szkoleniu tego rodzaju mogą uczestniczyć psy, które ukończyły 6 miesiąc życia, brały udział w zerówce lub zajęciach przedszkolnych oraz psy, które nie były jeszcze szkolone. Szkolenie to jest prowadzone według regulaminu
Związku Kynologicznego. www.zkwp.pl

Ćwiczenia obejmujące zajęcia w stopniu PT I

 • chodzenie przy nodze na smyczy
 • chodzenie przy nodze bez smyczy
 • przywołanie do nogi
 • przynoszenie własnego przedmiotu
 • zmiany pozycji na odległość siad, waruj
 • bieganie na komendę i przywołanie do nogi
 • badanie uzębienia psa
 • pozostawanie psa w pozycji siad
 • pozostawanie psa w pozycji waruj
 • ćwiczenia autorskie

Koszt zajęć szkolenia podstawowego

 •         szkolenie grupowe – 2 miesiące spotkania 3 razy w tygodniu cena szkolenia 700 zł

   

 •        szkolenie indywidualne – 10 zajęć – 1000 zł lub 150 zł za lekcje

 •         szkolenie indywidualne z dojazdem do klienta – 10 zajęć – 1000 zł + koszt dojazdu